BejelentésKönyv István János grafikusművész
Honlapja

MENÜ

Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek.
+
Ingyenes tanulmány:
10 megdöbbentő ok, ami miatt nem megy az angol.


Gondolatok, munkaterv vázlatok.

Simontornya Város

Idegenforgalmi és turizmusfejlesztési

Koncepciójához. 2004.

Bevezető

1. Helyzetkép…

Simontornyán évtizedek óta létezik idegenforgalom, a természetes környezet, szőlőhegyek, a város területén álló Vár, a Vármúzeum a városban élő személyiségek „katalizátorkénti” szerepvállalásának köszönhetően. Hiányzik az idegenforgalmat felkaroló városvetetői és vállalkozói szándék.

Hiányzik az ezirányú szakmai képzés, fórum. Hiányoznak a hivatalos hátterek. A anyagiak

és a folyamatosság kiszámíthatatlansága a -tervezhetőség- hiányában, a legjobb egyéni kezdeményezések is kifulladnak. Az elmúlt tíz évben mélypontokat ért el a városban az intézményes közönség és közösség szervezés. Pedig intézményes háttere van Simontornyán.

Ennek (is) köszönhető az érdektelenség a lakosság részéről. Pedig a helyiek közreműködő akaratának hiányában minden kezdeményezés elhal…

Hivatalosan, a város településfejlesztési programjaként, rehabilitációs programjaként nem szerepel az Idegenforgalom – turizmus az önkormányzat prioritásai között. / Ez irányú bizottság sincs /

Sem költségvetési, gazdasági sem városjövőkép sem stratégiai elképzelései között. Sokan sokat beszélnek és kevés a cselekvő…

Az idegenforgalom nem „indulhat el” ha nem szerepel a város gazdasági, marketing és jövőkép valamint kölségvetési terveiben. Ha több évre nem kiszámítható, ha nem bír térségi kapcsolatokkal, anyagiakkal és nincs hírdetve. Ha mindezek meg lesznek meg kell találni azokat a személyeket akik a hivatali hátteret, a marketinget az összefogást koordinálni tudják.

2. Soha nem késő…

Az Idegenforgalmi lehetőségek tárháza, a helyi épített és természeti értékek mellett bővíthető számos idegenforgalmi, turisztikai programmal.

Mindezen szándékok megvalósításának azonban számos feltétele van, melyeket az alábbiaban

próbálok összefoglalni. Soha nem késő… ha tudomásúl vesszük az alábbiakat mint háttér törvényszerűségeket és a kialakítandó koncepció részeként kezeljük.

Városarculat megújítási terv. /Cselekvési program tervezet./

 

Az alábbiakban vázolok egy több szakaszból álló településfejlesztési és rehabilitációs programot

A táj jellegzetes építészeti, domborzati, emberi, történelmi adottságaiból kiindulva, olyan infrastrukturális, környezeti felújítási program, mely a város ( lakói mentalitását figyelembe véve ) egyfajta gazdaságélénkítő folyamat és a helyi polgárság jobb és tartalmasabb életminőségét elősegítendő – a minőségi és kulturális, lovas és bor turizmus fejlesztését, növelését célozná meg.

 

A folyamatok sorrendisége:

A/ Akarat és összefogás.

B/ Felmérések

C/ Tervek

D/ Költségvetések, becslések

E/ Finanszírozások

F/ Kivitelezések

G/ Állagmegőrzések

H/ Vendéglátás, szállás, infrastrukturális fejlesztések.

I/ Helyi idegenforgalmi és turisztikai kínálati lehetőségek, rendezvények.

J/ Személyi feltételek

K/ Műszaki feltételek

A/ AKARAT….

Egy település életében lakóinak, társadalmi szervezeteinek, intézményeinek, egyházainak, önkormányzati vezetőinek a hátteret biztosító Polg. Hiv.-nak és a település külső barátainak, segítőinek teljes összefogása alapján lehet csak a több évre ( generációra ) kiható munkát elkezdeni. Minden belső ellentét álmot és akaratot öl, illetve felesleges energiát igényel. Folyamatos konszenzus, egyeztetés és társadalmi ellenőrzés kell, hogy kísérje a város életét néha alaposan megterhelő munka elősegítését. Kezdettől fogva biztosítani kell a teljes nyilvánosságot. A felmerülő ötleteket komolyan kell venni, helyt adván improvizációknak, rögtönzéseknek is - a koncepció szigorú betartása mellett!

 

B/ FELMÉRÉSEK

- Digitális alaptérkép

- Értéktérkép ( megvédendő épületek, műtárgyak, növényzet )

- Hibatérkép ( javasolt bontások, átépítések )

- Feladattérkép ( javasolt rehabilitációk )

- Javasolt még ( szociális felmérés - / megtörtént/

( néprajzi, művészeti felmérés )

C/ TERVEK

I. Általános rendezési terv ( vagy annak korszerűsítése )

1/ építési telkek kijelölése

2/ közművek fejlesztése

3/ védettségi alkalmazások

4/ akadálymentesítések5/ aszfaltozás stb.

II. Arculat-megújítási tervek

 

- pályázati célokra

- prezentációs célokra

- költségvetési célokra

- kivitelezési célokra

- esetleges szakhatósági engedélyezési célokra

- publikációs célokra

- továbbfejlesztési célokra

- helyi, v.egyéb ismeretterjesztési célokra.

 

1/ Utak kül és belterületen

- aszfaltutak ( szőlőhegy )

- aszfaltutak folyamatos karbantartás

- kerékpárutak

- sétautak, gyalogos túraútvonalak

- forgalomlassító műtárgyak

 

2/ Teresedések

- pihenőterek

- kirándulóterek

- játszóterek

 

3/ Műtárgyak, utcabútorok

- köztéri padok

- szemetesek

- biciklitartók

- asztalok, szalonnasülők

- kutak, források, víznyerők rehabilitációja

- buszmegállók

- világítótestek, oszlopok, eseti díszkivilágítás

- köztéri illemhelyek

- hidak, árkok, vízfolyások, fásítások

- korlátok, kerítések, kapuk, városköszöntő objektek ( város határában )

- szobrok, köztéri és épületben lévő műalkotások

 

4/ Épületek

- homlokzatfelújítások

- Művelődési Ház

- Vár és környezete

- Vár tér

- kerítések

- tájház, bemutatóházak,

- Szőlőben présház ( bemutató )

- műtermek ( helyi alkotók)

- helyi történelmi épületek ( Beszédes épület és udvar )

- Városháza

5/

1. Információs rendszer

- utcanévtáblák

- házszámok

- informácios táblák, térképház

- eligazító táblák ( pictogrammok )

- cégérek, házi termékek, szobakiadók

- köztéri telefonok

- kábeltévé hálózat

- teleház

- E @ központ

 

2. Kiadványok

- többnyelvű honlap ( folyamatos karbantartással, bővítéssel )

- várostörténeti monográfiák ( Tóthné Unghy Ilona )

- városinformációk (bel és külterületi térképpel)

- képeslevelezőlapok, prospektusok, porfolió

- CD ROM

- Video, DVD

 

3. Kapcsolatok

- Önkormányzat ( polgármester, bizottsága, hivatalon belüli üi.)

- Kapcsolattartó személy (ek)

- Idegenforgalmi és turisztikai Egyesület (ek)

- helyi civilszervezetek

- idegenforgalomban érdekelt vállalkozók

- térségi és regionális intézmények, civilszervezetek

- Turinform irodák

- megyei, országos szervezetek

- idegenforgalmi kiállítások / megyei, regionális, országos /

 

D/ KÖLTSÉGVETÉSEK, BECSLÉSEK

 

- tervezési költségek

- kivitelezési költségek, árkalkulációk

- ( engedélyezési költségek )

- fenntartási költségbecslések

 

E/ FINANSZÍROZÁS

- központi források

- pályázati lehetőségek, EU. pályázati lehetőségek

- mecenatúra

- szponzorálás

- társadalmi munka

- önerő ( közmunka )

- bartell

 

F/ KIVITELEZÉS

Elsősorban a helyi kivitelezőt kell felkutatni. A nagyobb összegű munkákat versenyeztetni kell, lehetőleg a helyi munkaerő alkalmazásának feltételével.

Az önkormányzat ajánlja fel közmunkásait és menedzselje a különböző részfeladatokat. A társadalmi szervezetek kapcsolataik révén segítsenek az anyagok beszerzésében és a munkálatokban.

A prezentációs kiadványok felhasználásával fejtsenek ki hathatós PR tevékenységet.

A város lakóit kérjék igény szerint társadalmi munkákra.

 

G/ ÁLLAGMEGŐRZÉS

A város készüljön fel az épített és természetes környezetet érintő munkákra.

Előadások, ismertetők a tervekről.

Városgondnok tervszerű alkalmazása és finanszírozása újabb megterhelést és munkát jelent, de ez bőven megtérűl a felújult és több generációnak kulturált életet biztosító település számára.

*

H/ VENDÉGLÁTÁS, SZÁLLÁS, INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSEK.

I/ HELYI IDEGENFORGALMI ÉS TURISZTIKAI KÍNÁLATI LEHETŐSÉGEK, RENDEZVÉNYEK.

- Testvérvárosi kapcsolatok tartalommal megtöltése – közös koncepciók az egyenrangúság alapján!!! / nem jutalom útkénti adományozás /

- Aktív turizmus / lovas, vizi, kerékpáros, természetjáró turizmus /

- Ízek és hagyományok / bor és gasztronómiai turizmus /

- Művészeti, kulturális fesztiválok, rendezvények

- Üdülések / ifjúsági, családi, senior turizmus /

- Konferencia turizmus / Vár épülete /

- Egészségturizmus / termál-és gyógyturizmus, welness-fittness turizmus

- Falusi turizmus

- Örökség turizmus / kastély- és várturizmus, világörökség turizmus, term. véd. Turizmus

- Gyógy -és termálturizmus

- Turisztikai temetikai parkok fejlesztése

- Kastély-és várturisztikai fejlesztések

- Egyéb minőségi turisztikai termékek fejlesztése

 

J/ SZEMÉLYI FELTÉTELEK

kapcsolattartók, rendezvényszervezők, pályázatírók / megfelelő motiváció /

- PR, médiumok,

K/ MŰSZAKI FELTÉTELEK

- Gépek, eszközök, szállítójárművek a munkálatok elvégzésére

- Idegenforgalmi szervezőnek információs infrastruktúra

- /színtér , fedett színpad, színpadtechnika, energia,

- hang és fénytechnika

- biztosítással rendelkező biztonságiak /

Könyv István János önkormányzati képviselő

 

 Képgaléria

Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!